LEKTORIRANJE

 

Med lekturo v besedilu popravim slovnične, pravopisne, skladenjske in druge pomanjkljivosti ter mu tudi polepšam podobo. A prava lektura je še veliko več, saj zaradi nje jezik postane bolj razumljiv, jasen in ‘živ’. Bralec lektorirano besedilo doživlja popolnoma drugače.

Lektoriranje besedil je strokovno delo, ki zahteva svoj čas in znanje. Pri lektoriranju odkrijem slovnične, pravopisne, skladenjske in slogovne pomanjkljivosti, ki jih popravim, poleg tega velikokrat preverim tudi uradna imena, nazive in naslove ter strokovne izraze.

 

Avtorja s komentarji opozorim na morebitna vsebinska neskladja in mu predlagam drugačne izraze, fraze, naslove …, nato pa se sam odloči, ali jih sprejme.

 

Pri lekturi ne spreminjam sloga, ki je lasten vsakemu avtorju, ampak ga skušam ohraniti v tolikšni meri, da je besedilo napisano v pravilnem in lepem jeziku ter da ohrani sporočilnost, jasnost in razumljivost.

 

Sem članica Lektorskega društva Slovenije.

Lektoriram:

V poseben užitek mi je tudi lektoriranje slovenskih knjig. Vedno več je Slovencev in Slovenk, v katerih tli želja napisati svojo knjigo. In nato zberejo pogum. Veseli me, kadar lahko pomagam z lekturo.


Lektorirano besedilo dobite nazaj v dveh izvodih: v enem so vidni popravki in komentarji, da si lahko ogledate vse spremembe, v drugem izvodu pa so vsi popravki že sprejeti in je to končna lektorirana različica, ki jo lahko takoj uporabite.

Izdam vam lahko tudi potrdilo o lektoriranju. Ena standardna lektorska stran obsega 1500 znakov brez presledkov (okrog 250 besed).